1. Hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ
 • Các loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế

– 2,000 suất học bổng chính phủ mỗi năm

– Áp dụng cho cả sinh viên đại học và sinh viên trao đổi

 • Hệ thống hỗ trợ của chính phủ mở rộng

– Hệ thống thiết lập và đảm bảo giáo dục quốc tế (IEQAS) được tạo ra để tăng

cường năng lực của các tổ chức giáo dục đại học của Hàn Quốc bằng cách cung

cấp những lợi ích độc quyền chỉ đối với các tổ chức được công nhận

– Giới thiệu về các chỉ số toàn cầu hóa đối với bảng xếp hạng các trường đại học,

khuyến khích các trường đại học tập trung vào các chiến lược toàn cầu, chẳng

hạn như cung cấp những bài giảng tiếng Anh.

 1. Môi trường học thuật xuất sắc
 • 433 trường Cao đẳng và Đại học cung cấp các bằng khác nhau trong các lĩnh

vực và ngành nghề khác nhau tại Hàn Quốc

 • Hàn Quốc có thành tích học tập và cạnh tranh giáo dục đứng đầu trong các

nước OECD

 1. Học phí thấp
 • Học phí trung bình hàng năm cho các trường đại học Hàn Quốc vào khoảng

5,500 USD một năm, khoảng một phần ba của các nước tiên tiến khác.

 • Ngoài ra, hầu hết các trường đại học Hàn Quốc đều cung cấp một loạt các học

bổng cho sinh viên quốc tế tùy thuộc vào thành tích học tập của họ.

 1. Nền văn hóa đa màu sắc và thịnh vượng
 • Sinh viên quốc tế sẽ được tiếp xúc với một xã hội hiện đại phát triển có lịch sử

phong phú 5,000 năm tuổi của dân tộc

 • Sinh viên quốc tế sẽ bị thu hút và cảm thấy hấp dẫn bởi tất cả các khía cạnh

truyền thống và văn hóa của Hàn Quốc nhờ vào sự lan tỏa của làn sóng

 1. Khía cạnh công nghệ
 • Sự đầu tư mạnh tập trung vào R&G và ICT của Hàn Quốc đã giúp cho sản phẩm

công nghiệp công nghệ cao 64 có thị phần lớn nhất trên toàn cầu bao gồm cả chip

bộ nhớ, điện thoại thông minh, tinh thể lỏng và đóng tàu.

 • Mạng 4G được mở rộng toàn quốc đã đạt được mục tiêu đề ra trong lĩnh vực công

nghệ.

 1. Tiêu chuẩn sống cao
 • An toàn và ít tội phạm

Với tỷ lệ tội phạm thấp và vị trí địa lý thuận lợi đã giúp cho đất nước tránh được

những thiên tai. Cùng với trái tim ấm áp của con người Hàn Quốc và tinh thần

khiêm tốn giúp cho Hàn Quốc là nơi an toàn nhất để sống trên thế giới.

 • Hệ thống giao thông và môi trường sống thoải mái với cơ sở hạ tầng tiên tiến

và phát triển

 1. Cơ hội việc làm
 • 17 công ty toàn cầu của Hàn Quốc được liệt kê trong tạp chí Fortune Global 500.
 • 12,000 chi nhánh ở nước ngoài được thành lập bởi các công ty Hàn Quốc.
 • Cơ hội nghề nghiệp và công việc hội chợ dành cho sinh viên quốc tế.